مقاله فارسی با عنوان مدیریت بهینه ریز شبکه های هوشمند نامتعادل با قید کیفیت توان در طول چند انتقال زمان بندی شده بین حالت های متصل به شبکه و جزیره ای به صورت Word در 22 صفحه

مقاله فارسی با عنوان مدیریت بهینه ریز شبکه های هوشمند نامتعادل با قید کیفیت توان در طول چند انتقال زمان بندی شده بین حالت های متصل به شبکه و جزیره ای به صورت Word در 22 صفحه

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

مقاله فارسی با عنوان مدیریت بهینه ریز شبکه های هوشمند نامتعادل با قید کیفیت توان در طول چند انتقال زمان بندی شده بین حالت های متصل به شبکه و جزیره ای به صورت Word در 22 صفحه

23500 قیمت

مقاله فارسی با عنوان مدیریت بهینه ریز شبکه های هوشمند نامتعادل با قید کیفیت توان در طول چند انتقال زمان بندی شده بین حالت های متصل به شبکه و جزیره ای به صورت Word در 22 صفحه

مقاله فارسی با عنوان مدیریت بهینه ریز شبکه های هوشمند نامتعادل با قید کیفیت توان در طول چند انتقال زمان بندی شده بین حالت های متصل به شبکه و جزیره ای به صورت Word در 22 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

در سال های اخیر کیفیت توان تحویل شده به مصرف کنندگان توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در ریز شبکه ها که شامل بارها، تولید حاصل از منابع متداول و تجدید پذیر و ادوات ذخیره انرژی (ES) هستند، وجود بارهای غیر خطی می تواند منجر به آلودگی هارمونیکی در ولتاژهای شین دیگر اعضای ریز شبکه شود. این مسأله می تواند منجر به اثرات نامطلوبی مانند گرما، گشتاورهای توالی منفی و عملکرد نادرست ادوات حفاظتی شود. اگر برخی اعضای ریز شبکه نسبت به هارمونیک های ولتاژ حساس باشند، کیفیت توان تحویلی باید در الگوریتم های بهینه سازی ریز شبکه مورد توجه قرار گیرد. سیستم مدیریت انرژی (EMS) مسئول بهینه سازی متمرکز عملکرد ریز شبکه است. بهینه سازی هوشمند بارها توسط بهینه کردن مقادیر و بازه های تبادل توان و کاهش توان، پاسخ تقاضا (DR) نامیده می شود.

ریز شبکه ها از طریق پست ها به شبکه اصلی متصل شده و می توانند در حالت متصل به شبکه یا حالت جزیره ای کار کنند. انتقال بین حالت های متصل به شبکه و جزیره ای می تواند برای نگهداری پست، برای مدیریت تراکم انتقال یا به علت تولید ناکافی در شبکه انتقال بالادست، زمان بندی شود. در حالت جزیره ای، ژنراتورهای قابل توزیع متداول با مشخصات دروپ خود و فراهم کردن توان راکتیو، مسئول کنترل توازن توان و فرکانس هستند. پس از رفع علت جزیره ای شدن، سیستم پس از همگام سازی صحیح، به حالت متصل به شبکه باز می گردد و این عملکرد می تواند چندین بار در طول بازه زمان بندی تکرار شود.

 

فهرست مطالب:

نامگذاری ها

نمادها

مقدمه

بیان مسئله

نوآوری های روش پیشنهادی

فرمول بندی مسئله

تابع هدف

قیود عملیاتی

قیود بازه های متصل به شبکه

قیود بازه های جزیره ای

قیود شبکه و کیفیت توان

قیود هارمونیک

نتایج و بحث


خرید

پرداخت آنلاین
mouse corsair

دوره استراتژی قدرتمند PTC

299,000 تومان

مشاهده دوره