پاورپوینت کامل و جامع با عنوان منادا در زبان عربی در 50 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان منادا در زبان عربی در 50 اسلاید

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان منادا در زبان عربی در 50 اسلاید

16000 قیمت

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان منادا در زبان عربی در 50 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان منادا در زبان عربی در 50 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

منادا اسمي است منصوب كه پس ازيكي ازحروف ندا ( يا ) مي آيد .مانند: ياقدسُ ، ياروحَ اللهِ

انواع منادا:

1- مناداي مفردمعرفه ( علَم ) : هرگاه منادا بصورت اسم ( ال ) يا اسم علم بيايد به آن مناداي مفردمعرفه ياعلم گويند اين نوع منادا هميشه مبني برضم ومحلامنصوب است . مانند: ياالرجلُ ، يا عليُ ، يامريمُ

نكته : هرگاه منادا بصورت اسم ( ال ) بيايد اگر منادا مذكر باشد قبل از آن ( أيُّها) واگر مونث باشد ( أيَّتها ) مي آيد . مانند: ( يا ايُّها الرجلُ )( ياايَّتها المومنةُ )

البته دقت كنيد كه لفظ جلاله ( الله ) ازاين قاعده مستثني است وگاه به جاي حرف ندا ، درآخرآن ( ميم مشدد) افزوده مي شود .

مانند: يا اللهُ = اللّهُمَّ

درتركيب اين نوع منادا به ( يا ) حرف ندا ، با ( ايُّ ) مناداي نكره مقصوده ، به ( ها ) هاي تنبيه ، وبه اسم بعدازآن اگرمشتق باشد صفت ، واگر جامد باشد عطف بيان گويند .مانند: يا ايُّها الرجلُ يا ايَّتها المومنةُ

جامد = عطف بيان مشتق = صفت

2- مناداي نكره مقصوده : هرگاه ماطرف مخاطبمان را بشناسيم ولي بدلايلي به جاي اسم ازلقب اواستفاده كنيم به آن مناداي نكره مقصوده گويند . اين نوع منادا نيزمانند مناداي مفرد معرفه هميشه مبني برضم ومحلامنصوب است . مانند:يابنتُ – با اختُ – يا تلميذُ

3- مناداي مضاف : هرگاه منادا ازدواسم تشكيل شده باشد بطوريكه اسم اول به اسم دوم اضافه شده باشد به آن مناداي مضاف گويند ونشانه آن اين است كه اسم دوم هميشه بعنوان مضاف اليه مجروراست ، واين نوع منادا هميشه ظاهرا منصوب است .

 

فهرست مطالب:

تعريف ندا چيست؟

حروف ندا چند حرف هستند؟

حروف ندا چند نوع هستند؟

كدام حرف ندا فقط براي مناداي مندوب استفاده مي شود؟

در چه مواردي حذف حرف ندا جائز است؟

در چه مواردي حذف حرف ندا ممتنع است؟

منادا چند قسم است؟

در چند مورد مناداي مبني بر ضم است؟

در چند مورد منادا منصوب است؟

مناداي شبه مضاف چه نوع كلمه اي است؟

چه زماني جائز است كه منادا فتحه و ضمه داشته باشد؟

چه زماني همزه إبن و أبنه حذف مي شود؟

مناداي اسمي كه ”ال“ دارد چگونه است؟

چرا اسمي كه ”ال“ دارد را نمي توان بدون ”ايها“ منادا قرار داد؟

در چه مواردي جائز است اسمي كه داراي ”ال“ مي باشد منادا قرار داد؟

اسم جلاله چگونه منادا واقع مي شود؟

اگر منادا اسم صحيح الآخري به جز أب و أم بوده و مضاف به ياء متكلم شود، چند حالت دارد؟

اگر منادا اسم ناقص مضاف به ياء متكلم باشد چه حالتي دارد؟

اگر منادا صفت صحيح الآخر باشد و به ياء متكلم اضافه شود، چه حالتي دارد؟

اگر أب و أم مضاف به ياء متكلم، منادا واقع شود چند حالت مخصوص به خود دارد؟

اگر أب و أم مضاف به ياء متكلم شوند كلاً به چند حالت آورده مي شوند؟

مناداي مستغاث چيست؟

مناداي مستغاث چند ركن دارد؟

لام مستغاث چه حركتي دارد؟

حرف لام كه بر اول مستغاث له آورده مي شود، چه حركتي دارد؟ و چه نوع حرفي مي باشد؟

اگر بر مستغاث، مستغاث ديگري عطف شود و حرف ”يا“ تكرار شده باشد، معطوف چگونه خواهد بود؟

اگر بر مستغاث، مستغاث ديگري عطف شود و حرف ”يا“ تكرار نشده باشد، معطوف چگونه خواهد بود؟

ندا تعجب چيست؟ و در چه صورتي مي آيد؟

ترخيم منادا چيست؟

چه منادايي قابل ترخيم است؟

ترخيم منادايي كه به تاء ختم شود از كدام شرايط معاف است؟

مناداي مرخم چه حركتي دارد؟

و...


خرید

پرداخت آنلاین
mouse corsair

دوره استراتژی قدرتمند PTC

299,000 تومان

مشاهده دوره