پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مکانیک آماری کلاسیک در 21 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مکانیک آماری کلاسیک در 21 اسلاید

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مکانیک آماری کلاسیک در 21 اسلاید

15500 قیمت

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مکانیک آماری کلاسیک در 21 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مکانیک آماری کلاسیک در 21 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

نگاه اجمالی

در مکانیک آماری با سیستمهای بزرگ سر و کار داریم. یعنی سیستمهایی که در آنها تعداد ذرات زیاد است (N ≈ 1023). در چنین سیستمهایی به دنبال یافتن پاسخ صریح به سوالات زیر هستیم:


  • سطوح انرژی قابل دسترس کدامند؟
  • چگونه ذرات خود را در این سطوح توزیع می‌کنند؟
  • اگر شرایط سیستم عوض شود (مثلا با تغییر دما) توزیع ذرات چگونه تغییر می‌کند؟
  • با معلوم بودن تابع توزیع چگونه می‌توان کمیتهای تعریف کننده خواص گرمایی سیستم (مانند ظرفیت گرمایی) را بدست آورد؟

گر چه سیستمهای ماکروسکوپی (بزرگ) را مطالعه می‌کنیم، اما رفتار ذرات را بطور جداگانه بررسی می‌کنیم. یعنی دیدگاه میکروسکوپی بکار می‌بریم. در چنین برخوردی می‌دانیم که تعیین دقیق تاریخچه ذرات کاملا مشخص نیست. از اطلاعات قبلی می‌توان گفت که یک ذره تحت تأثیر نیروی معینی قرار می‌گیرد.

روشهای مطالعه سیستمهای چند ذره‌ای

در مورد دو ذره ، برهمکنش تعریف شده‌ای بین آنها برقرار است که می‌تواند هم بطور کلاسیک و هم به صورت کوانتومی مطالعه شود. برای یک سیستم سه ذره‌ای مطالعه دقیق ممکن نیست، زیرا تأثیر حضور ذره سوم در دو ذره دیگر به دقت قابل تعیین می‌باشد. با این صحبت به نظر می‌رسد که برای سیستمهای ماکروسکوپی ، ما با یک مشکل اساسی روبرو هستیم. عمدتا در مطالعه سیستمهای چند ذره‌ای دو روش مطرح می‌شود که عبارتند از:


  • برهمکنش بین ذرات قابل اغماض است. (مکانیک آماری)
  • مطالعه سیستمهایی که دارای برهمکنش می‌باشند (نظریه چند ذره‌ای).

دیدگاه مکانیک آماری

دیدگاه مکانیک آماری میکروسکوپی است. بدین معنی که در این دیدگاه تا حد امکان جزئیات ساختاری سیستمها منظور می‌شود. لذا به علت زیاد بودن تعداد ذرات صحبت به زبان احتمال خواهد بود. مثلا احتمال یافتن ذره در یک سطح انرژی یا تراز انرژی. بطور اصولی می‌توان ذرات را بطور جداگانه انتخاب نموده و صور مختلف آرایشهای آنها را در نظر گرفت. اما چون احتمال مربوط به اشکال مختلف آرایشها اختلاف چندانی ندارند، پس متوسط گیری در این مقوله زیاد بد نمی‌باشد.

 

فهرست مطالب:

تابع تقسیم کلاسیکی

مقدار تابع تقسیم چرخشی برای هامیلتونی مشخص

تابع تقسیم ارتعاشی برای نوسانگر هماهنگ کلاسیکی با هامیلتونی مشخص

انتگرال پیکربندی کلاسیکی

فضای فاز و معادله لیوویل

مسیر نقطه فاز با معادله های حرکت هامیلتونی

معادله لیوویل در مختصات دکارتی برای N جرم نقطه ای

اصل پاییدگی چگالی فاز

تقسیم یکسان انرژی

انرژی کل و ظرفیت گرمایی برای هامیلتونی گاز ایده آل با استفاده از اصل تقسیم یکسان انرژی


خرید

پرداخت آنلاین
mouse corsair

دوره استراتژی قدرتمند PTC

299,000 تومان

مشاهده دوره