پاورپوینت کامل و جامع با عنوان الگوهای ارزشیابی در 44 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان الگوهای ارزشیابی در 44 اسلاید

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان الگوهای ارزشیابی در 44 اسلاید

16000 قیمت

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان الگوهای ارزشیابی در 44 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان الگوهای ارزشیابی در 44 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزشیابی در لغت به مفهوم یافتن ارزشهاست، درواقع ارزشیابی قسمتی از فرایند بقای انسان است به ترتیبی که پیوسته درصدد ارزیابی اعمال و تجربه هایی است تا عملکرد آینده، رضایت بیشتری را به دست آورد. ارزشیابی فرایندی پیچیده است که در جستجوی عوامل مربوط به عملکرد و اثربخشی یک طرح یا پروژه می پردازد تا انجام پذیری آن را تشخیص داده، راه حل هایی برای مشکلات اجرایی بیابد و پروژه ها و طرح های مفیدتری برای آینده طراحی کند. (درآمدی بر ارزشیابی فعالیتهای آموزشی و ترویجی، ۱۳۷۳).

ایزرل ارزشیابی را به به عنوان یک گام پایانی در فرآیند آموزش ، با هدف آموزش و یا داوری در مورد ارزش و اثربخشی برنامه های آموزشی تعریف می کند. با یک ارزشیابی جامع و کامل می توان از اثربخش بودن نتایج آموزش ها آگاه شد ،ارزشیابی بازخوردی را ایجاد می کند که با توجه به آن مشخص می شود که آیا آموزش های داده شده در رسیدن به اهداف مورد نظر اثربخش بوده اند یاخیر؟(عباسیان ،۱۳۸۵).

از دیدگاه آموزشی ارزشیابی را می توان به عنوان تعیین مزایا یا ارزش برنامه درسی یا سهمی از همان برنامه درسی دانست . این تعریف شامل جمع آوری اطلاعات برای استفاده در در قضاوت در باره مزایای برنامه درسی، برنامه یا مواد برنامه درسی می باشد(Finch and Krankkilton, 1989).

فیلیپس و استافل بیم ارزشیابی را به عنوان مقایسه اهداف اولیه یا برآیندهای واقعی برنامه با استفاده از روش های کمی و کیفی برای ارزشیابی نتایج می دانند(جی جی فیلیپس ۱۹۹۷،استافل بیم ۱۹۷۱).

فیلیپس می گوید: ارزشیابی یعنی اندازه گیری ارزش یک برنامه آموزشی برای تعیین درجه سودمندی آن. به نظر فیلیپس در ارزشیابی دوره های آموزشی باید معلومات، مهارت ها و رفتار های فابل استفاده در محیط کار اندازه گیری شوند نه صرفاً فراگرفته های کلاس. روشهایی که برای ارزشیابی کار از نظر خصوصیات و اجزای تشکیل دهنده آن صورت می گیرد که توسط چهار معیار سنجش می شوند:

الف) ارزشیابی معلومات و اطلاعات

ب) ارزشیابی وظایف انجام شده برمبنای هدف

ج) ارزشیابی بر اساس مشاهده ی نمونه های کار انجام شده

ح) ارزشیابی براساس مقایسه با دیگر نمونه های شغلی در زمینه های مربوط.

تعریفی دیگر از بی بای که از جامعیت بیشتری برخوردار است “ارزشیابی یعنی جمع آوری و تحلیل نظامدار شواهدی که به قضاوت ارزشی با عنایت به عملی که رخ می دهد منجر می شود” (سلطانی ،۱۳۸۲).

 

فهرست مطالب:

مقدمه

تفاوتهای موجود بین الگوها

الگوهای ارزشیابی

الگوهای تحقق یافتن هدف

هشت مرحله منطقی تایلر

امتیازات روش تایلر

مورد استفاده از روش تایلر

بسط روش تایلر

الگوهای قضاوتی

تفاوت ملاکهای درونی و بیرونی

الگوهای قضاوت بر اساس ملاکهای درونی

الگوی قضاوت بر اساس ملاکهای بیرونی

الگوی ارزشیابی مصرف کننده - مدار

ارزشیابی هدف آزاد

توجه به کیفیت هدف ها

الگوهای تسهیل در تصمیم گیری

الگوی ارزشیابی سیپ

رابطۀ انواع ارزشیابی، نقش و مراحل در الگوی سیپ انواع ارزشیابی

الگوی سیپ تصمیم های آموزشی را به چهار گروه تقسیم می کند

ارزشیابی زمینه

ارزشیابی درون داد

ارزشیابی فراگرد

ارزیابی برون داد

تفاوتها و مشابهت های الگوهای ارزشیابی

و...


خرید

پرداخت آنلاین
mouse corsair

دوره استراتژی قدرتمند PTC

299,000 تومان

مشاهده دوره