حل مسائل تئوری ارتعاشات و کاربردهای ویلیام تامسون و ماری داهله به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 458 صفحه

حل مسائل تئوری ارتعاشات و کاربردهای ویلیام تامسون و ماری داهله به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 458 صفحه

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

حل مسائل تئوری ارتعاشات و کاربردهای ویلیام تامسون و ماری داهله به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 458 صفحه

25000 قیمت

حل مسائل تئوری ارتعاشات و کاربردهای ویلیام تامسون و ماری داهله به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 458 صفحه

حل مسائل تئوری ارتعاشات و کاربردهای ویلیام تامسون و ماری داهله به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 458 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

ارتعاشات مکانیکی رضایی (به انگلیسی: Mechanical Vibration) عبارت است از مطالعه رفتار سینماتیکی و سینتیکی سیستم‌های نوسانی جهت بدست آوردن پاسخ زمانی سیستم. تمام اجسامی که جرم و کشسانیدارند می‌توانند نوسان کنند. از اینرو، تمامی ماشینها و سازه‌های صنعتی تا اندازه‌ای ارتعاش می‌کنند که این رفتار آن‌ها در طراحی باید در نظر گرفته شود.

اجزاء سیستم‌های ارتعاشی

در هر سیستمی که ارتعاشات مکانیکی دارد انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل دائماً در حال تبدیل به یکدیگر هستند. اجزاء سیستم‌های ارتعاشی موارد زیر هستند:
۱. اجزاء الاستیک که انرژی پتانسیل را در خود ذخیره می‌کنند.
۲. اجزاء اینرسی که انرژی جنبشی را در خود ذخیره می‌کنند.
۳. اجزاء میرایی که عامل استهلاک انرژی هستند.

تقسیم‌بندی ارتعاشات مکانیکی

ارتعاشات مکانیکی را می‌توان بر اساس عوامل مختلف دسته‌بندی کرد:

۱. الف) آزاد (Free Vibration) که در آن بارگذاری خارجی وجود ندارد و سیستم به دلیل شرایط اولیه آن ارتعاش می‌کند.
ب) اجباری (Forced Vibration) که در آن سیستم تحت بارگذاری خارجی است.

۲. الف) نامیرا (Undamped Vibration) که در آن انرژی سیستم به مرور زمان از بین نرفته و سیستم پیوسته ارتعاش می‌کند.
ب) میرا (Damped Vibration)که در آن انرژی سیستم به مرور زمان از بین رفته و سیستم از ارتعاش باز می‌ایستد.

۳. الف) خطی (Linear Vibration) که در آن المان‌ها رفتار خطی داشته و رفتار سیستم از معادله دیفرانسیل خطی پیروی می‌کند. همچنین اصل جمع آثار در این سیستم‌ها صادق بوده و دامنه ارتعاش معمولاً کم است.
ب) غیرخطی (Nonlinear Vibration) که در آن المان‌ها رفتار غیرخطی داشته و رفتار سیستم از معادله دیفرانسیل غیرخطی پیروی می‌کند. همچنین دامنه ارتعاش این سیستم‌ها معمولاً زیاد است.

۴. الف) منظم که در آن مقدار تحریک خارجی بر سیستم در هر لحظه معلوم است.
ب) نامنظم (اتفاقی) که در آن مقدار تحریک خارجی بر سیستم در هر لحظه معلوم نیست.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: حرکت نوسانی

فصل دوم: ارتعاش آزاد

فصل سوم: ارتعاش تحریک شده به صورت هارمونیکی (Harmonically Excited Vibration)

فصل چهارم: ارتعاش گذرا

فصل پنجم: سیستم های با دو و تعداد بیشتری درجه آزادی

فصل ششم: ویژگی های سیستم های ارتعاشی

فصل هفتم: معادله لاگرانژ

فصل هشتم: روش های محاسباتی

فصل نهم: ارتعاش سیستم های پیوسته

فصل دهم: مقدمه ای بر روش عناصر محدود FEM

فصل یازدهم: پروسه Mode-Summation برای سیستم های پیوسته

فصل دوازدهم: روش های کلاسیک

فصل سیزدهم: ارتعاشات تصادفی

فصل چهاردهم: ارتعاشات غیر خطی


خرید

پرداخت آنلاین
mouse corsair

دوره استراتژی قدرتمند PTC

299,000 تومان

مشاهده دوره